Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Fan’e jeld en de dea

Posted by André Looijenga on 15/02/2010

Justerjûn seach ik de lêste ôflevering fan’e dramasearje Annie M.G., en ik moat sizze dat ik derfan ûnder de yndruk wie. Foar wa’t it mist hat, it is in wat nuveraardige biopic oer de Nederlânske skriuwster A.M.G. Schmidt, mei lietsjes skreaun troch it ûnderwerp. Sjoen’t it hjir om in echt besteande en noch net iens sa lang lyn weirekke dame giet, is it opmerklik hoe’n grutte rol der is foar in tige fiktyf elemint (Schmidt har ferstoarne man dy’t postume petearen mei har hâldt) en hoe tagelyk de âlderdom fan’e skriuwster opfallend réalistysk yn byld brocht wurdt.

De foarlêste ôflevering hie as haadtried it siikwêzen fan’e pinsjonearre echtgenoat, de dêropfolgjende depressy en syn úteinlike selsdea. Dy euthanasy hat sichtber syn ûntlústerjende kant, mar kaam dochs ek nei foarren as in die fan twa minsken dy’t inoar echt leavje. It lêste diel rûn fansels oan op’e dea fan’e âlde dichteresse sels. As in finsterfertelling healwei de ôflevering sjogge wy Annie oan it stjerbêd fan har heit. In gewoan stjerbêd, in âld man dy’t mei swiere sykhelling stil en ûngemurken de lêste amme útblaast, wannear sjochst soks no op tillevysje? En dan Schmidt har lêste dagen oant hja sels, op’e jûn nei har lêste jierdei, krekt as har man jierren earder in oerdoasis pillen mei in beevjend gleske port fuortdrinkt.

Selden haw ik sa’n echt en rûn karakter op tillevysje brocht sjoen as dit portret fan in hoekige, noartske, cynyske en fral eigensinnige âlde Annie M.G. Schmidt.

Moandei, fúftjin febrewaris 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: