Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Archive for May 3rd, 2010

Rinsumageast

Posted by André Looijenga on 03/05/2010

De Grutte Tsjerke fan Rinsumageast is in frjemd gehiel. Guon parten hearre ta de âldste arsjitektuer yn Fryslân (alfde ieu, neffens sommigen!), wylst der oan’e oare kante hyltyd fierder oan sleutele is. Op it stuit wurdt de tsjerke fan binnen opknapt. Doe’t wy der sneon om mochten sneupe, lei it ark foar de restauraasje gewoan noch yn it gongpaad. It rûkte der as yn in werkplaats, ambachtlik soe ik sizze. It stôf en it ôfslitene makken de sfear.

Hjirboppe in rútsje yn’e dowestiennen noardmuorre. Sil de iepening út’e alfde ieu komme, de tolfde of de trettjinde? Wa sil it sizze. Dizze side fan’e tsjerke waard yn’e jierren fjirtich bot restaurearre (en rekonstruëarre), mar yntusken leit der wer in patina fan jeld oer it glês-yn-lead. En graniums.

Moandei, trije maart 2010.

Posted in Tsjerken | Tagged: , , , , | 1 Comment »