Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Kloetsjend foarút

Posted by André Looijenga on 05/07/2014

Op de Skriuwersarke sit ik no. Moandeitejûn bin ik hjir oankommen, fytsende út Grins wei. Hjoed is de earste dei mei rein, en: eins is dat sa min net. Lit ik my yn elts gefal net ferliede om út fytsen of út farren.

Op myn blôch sil ik wierskynlik it measte net skriuwe oer myn tahâlden op de Arke. Dêrfoaroer komme der op ensafh.nl ûnrigelmjittich ferskinende ferslaggen fan ik hjir útheef. Sokke dingen bygelyks (mei tank oan Wobbe Atsma, dy’t de foto’s makke hat):

by ´t arkje  1

En noch mar ien, wylst ik earnstich stean te kloetsjen:

by ´t arkje 2

En hjir mei it noflike ûnderkommen en de swanneblommen yn byld:

by ´t arkje 3

Sneon, fiif july 2014.

One Response to “Kloetsjend foarút”

  1. Silvia said

    Succes André!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: